Ecards Passion menu

 

thiệp chúc mừng miễn: Mong chờ em

 

Mong chờ em, Đang chờ bạn với rượu sâm banh và nến lúc hoàng hôn

Bàn với chai champagne, kính và nến, ngay trong vườn, tôi nhớ bạn, tôi chờ bạn, tình yêu hẹn

 

Menu

 

 

 

 

Bàn với chai champagne, kính và nến, ngay trong vườn, tôi nhớ bạn, tôi chờ bạn, tình yêu hẹn