thiệp chúc mừng miễn: Mong chờ em     

 

Mong chờ em, Đang chờ bạn với rượu sâm banh và nến lúc hoàng hôn

Bàn với chai champagne, kính và nến, ngay trong vườn, tôi nhớ bạn, tôi chờ bạn, tình yêu hẹn

 

Home

 

 

 

                 

 

 

 

Bàn với chai champagne, kính và nến, ngay trong vườn, tôi nhớ bạn, tôi chờ bạn, tình yêu hẹn