Ecards Passion menu

 

thiệp chúc mừng miễn: Chúc mừng sinh nhật!

 

Sinh nhật bánh sôcôla với nến

lễ kỷ niệm sinh nhật, thổi vào nến, champagne, bánh sô cô la, bạn cũ hơn, bạn vẫn còn trẻ, sinh nhật bên

 

Menu

 

 

 

 

lễ kỷ niệm sinh nhật, thổi vào nến, champagne, bánh sô cô la, bạn cũ hơn, bạn vẫn còn trẻ, sinh nhật bên